Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Infraestructures de Xarxes de Dades i Sistemes de Telefonia

Curs corresponent al mòdul professional d'equips microinformàtics del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions

Curs corresponent al mòdul professional d'electrònica aplicada del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions

Curs corresponent al módul professional d'instal·lacions domòtiques del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions.

Curs corresponent a "MP07 Instal·lacions de Radiocomunicacions" del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions