MP13 Síntesi
(MP13)

Curs corresponent al módul professional de Síntesi del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions.