MP03 Instasl·lacions de megafonia i sonorització
(MP03)

Curs corresponent al mòdul professional d'instasl·lacions de megafonia i sonorització del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions.