MP01 Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis
(MP01)

Curs corresponent al mòdul professional d'infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis del CFGM Instal·lacions de telecomunicacions