MP05 Equips microinformàtics
(MP05)

Curs corresponent al mòdul professional d'equips microinformàtics del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions