MP08 Instal•lacions elèctriques bàsiques
(MP08)

Curs corresponent al mòdul professional d'electrònica aplicada del CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions